Консульські тарифи

 

 

ТАРИФИ

консульського збору від 29 квітня 2015 року, що справляється за вчинення

консульських дій Посольством України в Республіці Польща та консульствами України в Гданську, Кракові та Любліні


Найменування консульських дій Тарифна ставка
(дол.США) Ставка в національній валюті (польські злоті)

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1 Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії 20 75
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 130 486
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 180 673
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон 70 262
5 Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон 40 150
6 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника 20 75
7 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30 112
8 Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну 20 75
9 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 20 75

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 150 561
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 230 860
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 112
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 112
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 112
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 30 112
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 112
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 100 374
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 300 1122
10 Видача довідки про належність до громадянства України 30 112
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 30 112
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 300 1122
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 300 1122

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
1 Оформлення транзитної візи (B)*:
разової 85 318
дворазової 130 487
багаторазової 200 748
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:
разової 85 318
дворазової 130 487
багаторазової 200 748
3 Оформлення довгострокової візи (Д)*:
разової 85 318
*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 75
2 Видача витребуваного документа 60 225
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом 90 337

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Розгляд заяви про легалізацію документа 10 37
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 80 299
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 300 1122
4 Видача довідки про засвідчення документа 40 150

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 40 150
2 Реєстрація шлюбу 100 374
3 Реєстрація розірвання шлюбу:
a) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 140 524
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 120 449
в) на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі 150 561
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 50 187
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 150 561
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу 300 1122
6
Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 60 225
7 Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 110 411
8
Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 80 299

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:
а) посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам –
1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (187 польських злотих)
іншим особам -
5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (1496 польських злотих)
б) посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (75 польських злотих)
в) посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 70 262
г) посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:
дітям, другому з подружжя, батькам – 50 187
іншим особам - 90 337
ґ) посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, другому з подружжя, батькам – 60 224
іншим особам - 90 337
д) посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”
е) посвідчення інших довіреностей 80 299
є) посвідчення заповітів 50 187
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна 150 561
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (374 польських злотих)
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 230 860
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 40 150
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 40 150
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 80 299
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 60 224
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 15 56
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 50 187
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 50 187

11 Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці 50 187
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 50 187
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (94 польських злотих) і не більше 200 дол. США (748 польських злотих)
14 Прийняття на зберігання документа 60 дол. США (224 польських злотих) за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів -
1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (56 польських злотих) і не більше 200 дол. США (748 польських злотих)

16 Вчинення морських протестів 140 524
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 30 112
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 40 150
19 Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги - у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 140 524
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо) 10 37

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 80 299

IХ. ІНШІ ДІЇ
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку - у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 230 860
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 100 374
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 30 112