Нотаріальні дії

Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається законодавством України про державний нотаріат, Консульським статутом України, Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, іншими законодавчими актами України.

Нотаріальні дії вчинюються у приміщенні  Генерального консульства України в Гданську.

Нотаріальні дії вчинюються в день пред`явлення всіх необхідних для цього документів та сплати консульського збору.

Встановлення особи громадянина України здійснюється за паспортом громадянина для виїзду за кордон.

Консулом вчиняються такі види нотаріальних дій:

1) засвідчується вірність підпису на документах;

2) засвідчується вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

3) засвідчується вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

4) посвідчується факт, що фізична особа є живою;

5) посвідчується факт перебування фізичної особи в певному місці;

6) посвідчується тотожність фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці.

Для вчинення нотаріальної дії в консульській установі України необхідно пред’явити такі документи:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- документ, що підтверджує місце проживання особи на території Польщі (karta pobytu або czasowe zameldowanie);

- примірник документу, який необхідно посвідчити або засвідчити (в разі наявності);

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків;

- інші документи, що стосуються вчинення нотаріальної дії.

Ненадання відомостей або документів на вимогу консула є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

Вчинення нотаріальних дій може бути відкладено у разі рішення консула України витребувати додаткові відомості чи документи або направити документи на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

При вчиненні нотаріальних дій консул встановлює особу громадянина України, його представника або представника підприємства, установи, організації, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій.

УВАГА! Нотаріальні дії можуть бути також вчинені польським нотаріусом.

У цьому разі документи можуть бути складені як українською, так і польською мовою.

Документи, посвідчені або засвідчені місцевим нотаріусом, не підлягають жодним додатковим засвідченням.