Паспортні питання

1. Оформлення паспорта

Консульство України в Гданську  розглядає клопотання про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон лише громадянам України, які тимчасово чи постійно проживають у Поморському, Куявсько-Поморському, Західнопоморському або Вармінсько-Мазурському воєводствах (областях) Польщі.

Відповідні клопотання громадян України, які перебувають в інших воєводствах Польщі, розглядають Генеральні консульства України в Кракові, Любліні та Консульський відділ Посольства України у Варшаві 

В Консульстві України в Гданську  здійснюється прийом документів на оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон відповідно до зразка, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 року № 152, якою передбачено запровадження оформлення і видачі закордонними дипломатичними установами паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у т.ч. з безконтактним електронним носієм) із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (методичні рекомендації додаються).
При цьому, до отримання та налаштування у Консульстві України в Гданську обладнання, передбаченого для зняття біометричних даних, прийом у заявників документів здійснюється лише на оформлення закордонних паспортів нового зразка, які не містять безконтактний електронний носій.
Методичні рекомендації оформлення і видачі ЗДУ
паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Єдиний державний демографічний реєстр
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт) оформлюється із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.
Єдиний державний демографічний реєстр (далі – Реєстр) – це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру.
В ході опрацювання клопотань щодо оформлення паспорта закордонною дипломатичною установою (далі – ЗДУ) до Реєстру вноситься інформація про особу з використанням відомчої інформаційної системи МЗС (далі – ВІС).

Загальні питання
Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення (далі – Порядок), затвердженого постаново КМУ від 07.05.2014 №152, ЗДУ здійснюється оформлення, видача та обмін паспорта (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук) громадянам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном.
ЗДУ мають право:
1. Оформлювати та видавати паспорти громадянина України для виїзду за кордон:
- з безконтактним електронним носієм, у тому числі без внесення відцифрованих відбитків пальців рук за заявою про відмову від внесення таких даних;
- що не містить безконтактного електронного носія – громадянам України, які через свої релігійні переконання відмовилися від внесення інформації до безконтактного електронного носія.
2. Робити в паспортах відмітки про консульський облік (вносяться на другу або третю сторінку), постійне місце проживання за кордоном та наявність другого паспорта (вносяться на четверту або п’яту сторінку).

Оформлення паспорта
1. Особам, які досягли 16-ти річного віку паспорт оформлюється на 10 років на підставі особистої заяви-анкети.
2. Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформлюється на 4 роки (у тому числі особам, які досягли, наприклад 14-ти чи 15-ти річного віку) на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі – на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа) або інших законних представників. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.
Для оформлення паспорта до закордонної дипломатичної установи України подається:
1) заява-анкета (формується в електронній формі консульською посадовою особою у ВІС);
2) дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів (до отримання та налаштування у ЗДУ обладнання, передбаченого для зняття біометричних даних);
3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (ст.5 Закону України „Про громадянство”);
Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України.
4) свідоцтво про народження (лише у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше особі, що не досягла шістнадцятирічного віку);
5) документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (термін та мета перебування за кордоном не має значення);
7) квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України;
8) (у разі потреби) заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у цьому випадку особі видається паспорт, що не містить безконтактного електронного носія). У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, – той з батьків, з ким проживає особа) або інші законні представники. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.
Документ про реєстрацію акта цивільного стану, виданий компетентним органом іноземної держави, подається легалізованим (апостильованим), якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.
Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта для виїзду за кордон) відповідна консульська посадова особа друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.
Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних фізичної особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта.
Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів.
Рішення про оформлення та видачу особі паспорта приймається ЗДУ на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.
Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.
Ідентифікація осіб, які звернулись із заявою про оформлення паспорта і стосовно яких відсутня інформація в базі даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних відомчих картотек (консульський облік).
У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон. Інформація про наявність у громадянина України двох паспортів вноситься на четверту чи п’яту сторінки кожного паспорта (консульською посадовою особою вноситься текст: „__.__.__ року оформлено другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон №__”, проставляється підпис та скріплюється малою гербовою печаткою установи). У разі одночасного оформлення двох паспортів інформація про це вноситься до кожного з них.

Обмін паспорта в ЗДУ
Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:
- зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації), наприклад, переміни громадянином України, який постійно проживає за кордоном імені. Для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном лише у тому випадку, коли до внутрішнього паспорта внесено такі зміни;
- закінчення строку дії паспорта;
- відсутність вільних сторінок у паспорті;
- непридатності паспорта для подальшого використання;
- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта.
При цьому, крім документів, передбачених для оформлення паспорта, заявник подає:
1) паспорт, що підлягає обміну (за виключенням його втрати/викрадення);
2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (у разі потреби).
Наприклад, у разі зміни прізвища особи, що тимчасово проживає за кордоном, обов’язково подається внутрішній паспорт вже зі зміненим прізвищем.
У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).
ВАЖЛИВО!
У разі виникнення на території України в особи, яка постійно проживає за кордоном, обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС (здійснення оформлення, видачі та обміну паспорта у Департаменті консульської служби МЗС України не передбачено).

Особливості оформлення паспорта у разі втрати або викрадення
Про втрату або викрадення за кордоном паспорта особа зобов’язана повідомити компетентним органам Республіки Польща та найближчій ЗДУ, яка, після встановлення факту видачі раніше такого паспорта, протягом однієї доби інформує про це листом Адміністрацію Держприкордонслужби та Українське бюро Інтерполу.
Особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, має право звернутися до ЗДУ про оформлення нового паспорта для виїзду за кордон незалежно від терміну її перебування за кордоном.
Рішення про оформлення паспорта замість втраченого або викраденого паспорта, у тому числі того, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, ЗДУ приймає за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру (у випадку оформлення замість втраченого або викраденого паспорта, оформленого засобами Реєстру).
Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого особа подає документи, передбачені для його оформлення, а також:
1) заяву про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням (у довільній формі);
2) документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави, в якій втрачено або викрадено паспорта, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.
У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта ЗДУ, на підставі обґрунтованого клопотання заявника, приймається рішення про видачу йому на час оформлення нового паспорта відповідної довідки (тимчасовий (до правового врегулювання) зразок додається). При цьому заявник подає одну додаткову кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.
Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта перебуваючи за кордоном, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчій закордонній дипломатичній установі України.
ВАЖЛИВО!
У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, або викрадення у неї паспорта під час перебування в Україні оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби (здійснення оформлення, видачі та обміну паспорта Департаментом консульської служби МЗС України не передбачено).

Особливості оформлення паспорта дітям
У разі оформлення паспорта особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом із документами, передбаченими для оформлення чи обміну паспорта, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:
1) свідоцтва про смерть другого з батьків;
2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
5) документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету;
6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.
ВАЖЛИВО!
З 01.04.2015 року внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено!
Кожній дитині-громадянину України оформлюється окремий паспорт.

Доставка паспорта
Персоналізовані Центром бланки паспортів надсилаються МЗС, яке доставляє їх до ЗДУ дипломатичною або командирською поштою.
Персоналізовані Центром бланки паспортів можуть бути надіслані до ЗДУ міжнародним експрес-відправленням за письмовою заявою громадянина (зразок додається), на ім’я якого оформляється паспорт, або його законного представника. Така доставка здійснюється за рахунок заявника або його законного представника.
У такому випадку заявник при подачі до ЗДУ пакету документів про оформлення паспорта та згаданої заяви має подавати також підтвердження про оплату доставки виготовленого паспорта до ЗДУ або номер рахунку у відповідній компанії, відкритий на ім’я заявника.

Видача паспорта
Паспорт видається особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновлювачам) або іншим законним представникам у разі пред’явлення ними свого паспорта та відповідних підтверджуючих документів або іншій особі за дорученням заявника (додається до заяви-анкети).
Особа, якій видається паспорт, ставить дату та власноручний підпис за отримання паспорта в спеціально відведеній для цього графі заяви-анкети.
Під час видачі паспорта для виїзду за кордон проводиться перевірка персональних даних особи, на ім’я якої оформлено паспорт, у тому числі шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія (у разі оформлення паспорта з безконтактним електронним носієм).
Паспорт без урахування строків доставки видається ЗДУ у строк до трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору.

Консульський збір
За оформлення паспортa (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється консульський збір у порядку та у розмірах, встановлених законодавством.
Документи, що підтверджують здійснення встановлених платежів, додаються до заяви-анкети.
За оформлення паспорта особі, яка не досягла 16 років, консульський збір не справляється (справляється тільки за розгляд заяви).
У разі коли в паспорті допущено помилку в інформації (з вини заявника), така інформація підлягає виправленню, а паспорт – обміну. У разі допущення помилки з вини ЗДУ, що видала документ, консульський збір за обмін паспорта не справляється.

Відмова у видачі паспорта
ЗДУ має право відмовити особі у видачі паспорта, якщо:
1) стосовно видачі паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;
2) особа вже отримала паспорт, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для, оформленого за обґрунтованою заявою особи, у зв’язку зі здійсненням регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав);
3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;
4) дані, отримані з баз даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.
Рішення про відмову у видачі паспорта доводиться до відома особи після встановлення підстав відмови. За бажанням заявника, рішення ЗДУ може бути надано йому в письмовій формі, з обов’язковим зазначенням загаданих підстав. Особа має право звернутися до ЗДУ з повторною заявою-анкетою про видачу паспорта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Оскарження рішень про відмову в оформленні паспорта
Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.
У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта остаточне рішення щодо оформлення та видачі паспорта особі приймає МЗС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться МЗС до відома особи в установлений законодавством строк.

Повернення державі, знищення або тимчасове затримання паспорта
1. Повернення державі
Особа, яка проживає за кордоном та стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт закордонній дипломатичній установі України.
У разі закінчення строку дії паспорта особи, яка проживає за кордоном чи смерті особи, яка проживала за кордоном, паспорт повертається закордонній дипломатичній установі України.
1. Тимчасове затримання або вилучення
Паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено ЗДУ у випадках використання паспорта для вчинення злочину, виявлення у ньому підробки, або припинення пред’явником громадянства України.
1. Знищення
Паспорт вважається недійсним та знищується у разі:
- коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною прізвища, імені та по батькові;
- встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспортних документах, свідоцтві про народження тощо);
- непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання;
- припинення громадянства особи;
- коли втрачений паспорт знайдено та повернуто до ЗДУ;
- смерті особи, якій було видано такий паспорт;
- оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства;
- припинення громадянства України;
- закінчення терміну дії паспорта.

Після оформлення особі паспорта її попередній паспорт вилучається та анулюється шляхом пробиття не менш як одного отвору в машинозчитуваній зоні (крім випадку оформлення в установленому порядку другого паспорта), після чого списується та знищується.
За заявою особи її анульований паспорт може не вилучатися, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз, із зобов’язанням здати його після використання.

Дані, що містяться у безконтактному електронному носії
До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:
1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта;
2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів);
3) біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи (з 14 років), за згодою особи – відцифровані відбитки пальців рук (з 12 років));
4) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IKАО Doc 9303.
Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів) здійснюється виключно за письмовим клопотанням особи, а стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, – її батьків (усиновлювачів) або інших законних представників.
До паспортів, виданих особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, – вноситься за їх бажанням.

<