Оформлення постійного проживання до РП

Оформлення постійного проживання у Польщі

   Для оформлення клопотання про залишення на постійне проживання в РП до Генконсульства України в Гданську необхідно представити наступний комплект документів:

- власноручно заповнену заяву-анкету;
- чотири фотокартки;
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження;
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу;
- за наявності дітей віком до 18 років – нотаріально засвідчена копія їх свідоцтва про народження та згода другого із подружжя щодо ПМП;
- нотаріально засвідчені заяви батьків, які залишаються в Україні або  заяву законних представників неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів, майнових та інших зобов’язань або копію рішення суду про виплату аліментів, або копію рішення суду про визнання батьків безвісти відсутніми. В разі смерті зазначених у цьому пункті осіб подаються копії відповідних свідоцтв органу РАГСу;
- дозвіл компетентних органів Республіки Польща на залишення заявника на постійне проживання (карта постійного проживання);
- нотаріально засвідчена заява дітей віком від 14 до 18 років про їх згоду на залишення на постійне місце проживання в Республіці Польща;
довідка з місця роботи (Додаток 5) заявника в Україні за останні п’ять років про відсутність матеріальної заборгованості;

- довідка про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку-резидентом та про відсутність податкових зобовʼязень з такого податку;
- ксерокопія закордонного паспорту для виїзду за кордон (сторінки з обліком та фотокарткою);
- копія квитанції про сплату консульського збору (600 злотих).

Повний комплект документів складається з документів українською та польською мовами. Всі документи польською мовою повинні мати засвідчений переклад українською мовою. Повний комплект документів (чотири примірники!!!) громадянину України потрібно особисто здати до Генерального консульства України в Республіці Польща. Генконсульство приймає клопотання, якщо заявник подав повний комплект документів та перебуває на тимчасовому консульському обліку в установі.

Рішення про задоволення клопотання громадянина України приймається за умови відсутності заперечень з боку Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та відповідного (Автономної Республіки Крим, обласного, Київського або Севастопольського міського) військового комісаріату залежно від місця постійного проживання заявника в Україні.

 Прийняте рішення в письмовій формі повідомляється заявникові. Рішення щодо залишення на постійне проживання у Польщі дітей заявника до 18-річного віку подається одночасно.

 В разі відмови в задоволенні клопотання заявникові повідомляються конкретні причини відмови.

 Штамп «постійне проживання»

 Якщо Ви отримали позитивне рішення про залишення на постійне проживання у Польщі, Ви зобов’язані виписатися з останнього місця постійного проживання в Україні, здати паспорт громадянина України до органів внутрішніх справ за останнім місцем проживання в Україні та надати до консульського відділу відповідні довідки.

 Після представлення довідок про виписку з останнього місця постійного проживання в Україні та здачі паспорта громадянина України до органів внутрішніх справ України до Вашого закордонного паспорту проставляється штамп «постійне проживання».

 Якщо Ви прибули до Республіки Польща на постійне проживання, відповідно до чинного законодавства України Ви зобов’язані стати на постійний консульський облік у консульській установі України.

 Відповідно до Закону України «Про громадянство», громадянин України, який отримав рішення щодо залишення його на постійне проживання за кордоном, може вийти з громадянства України при порушенні відповідного клопотання.