Працевлаштування у Польщі

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ *

ДОЗВІЛ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Головним принципом виконання праці іноземцями (особами, які не є громадянами Республіки Польща) є те, що іноземець повинен мати дозвіл на працевлаштування. Однак є певні категорії людей, яких звільнено від цього обов’язку.
Під виконанням праці слід розуміти:

 • працевлаштування,
 • виконання іншої праці з метою заробітку,
 • виконання обов’язків у правліннях юридичних осіб, які ведуть свою господарську діяльність на території Польщі.

Щоб виконувати працю в Польщі, іноземець має легально перебувати на території країні і мати дозвіл на працевлаштування в Польщі (категорії осіб, яких звільнено від цього обов’язку – див. нижче).
Типи дозволів на працевлаштування:

 • тип A – для іноземців, які виконують працю на території Польщі на основі контракту з суб’єктом, головний офіс, відділення або інша форма організованої діяльності якого знаходиться на території Польщі;
 • тип B – для іноземців, які протягом 6 місяців на рік виконують обов’язки в правлінні юридичної особи, що вписана до реєстру підприємств або є товариством з обмеженою відповідальністю в організації;
 • тип C – для іноземців, які виконують працю для іноземного працедавця і мають відрядження на територію Польщі на період, що перевищує 30 днів календарного року до відділення чи закладу іноземного суб’єкта, його залежного суб’єкта чи суб’єкта, який пов’язаний із ним довготерміновим контрактом;
 • тип D – для іноземців, які виконують працю для іноземного працедавця, який не має відділення, закладу чи іншої форми організованої діяльності на території Польщі і відряджені до Польщі з метою реалізації послуг, які мають тимчасовий характер (експортні послуги)
 • тип E – для іноземців, які виконують працю для іноземного працедавця і мають відрядження до Польщі на період, що перевищує 3 місяці протягом наступних 6 місяців з метою, що відрізняється від дозволів типу B, C чи D.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОБОВ’ЯЗКУ МАТИ ДОЗВІЛ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Від обов’язку мати дозвіл на працевлаштування звільнено такі категорії іноземців:

 • громадяни Європейського Союзу та Європейської економічної зони, а також Швейцарської Конфедерації і члени їх родин;
 • особи, які мають дозвіл на поселення в Польщі;
 • особи, які мають дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Спільноти в Польщі;
 • особи, які мають статус довготермінового резидента Європейської Спільноти в іншій країні ЄС і які отримали дозвіл тимчасового проживання у зв’язку з працевлаштуванням або веденням підприємницької діяльності;
 • біженці, особи, які, користуються тимчасовою охороною, особи, які мають тимчасову охорону або додаткову охорону чи згоду на допустиме перебування;
 • особи, які хочуть отримати статус біженця за умови наявності довідки, виданої Головою Бюро у справах біженців (це стосується випадків, коли справа надання статусу біженця розглядається першою інстанцією довше, ніж 6 місяців);
 • особи, які мають дійсну Карту поляка;
 • особи, які мають право на перебування й виконання праці на території ЄС чи держави Європейської економічної зони, що не належить до ЄС або Швейцарської Конфедерації, які працевлаштовані працедавцем, що має головний офіс на території такої держави і тимчасово відряджені на територію Польщі;
 • особи, яким міжнародними договорами чи окремими правилами гарантовано виконання праці без необхідності отримання дозволу на працевлаштування;
 • чоловік або дружина громадянки (громадянина) Польщі, які мають дозвіл на перебування на визначений час у зв’язку з одруженням.

Крім того, від обов’язку отримання дозволу на працевлаштування звільнено такі категорії іноземців:

 • особи, які проводять курси, беруть участь у стажуванні, виконують обов’язки радника, наглядача та інші, що вимагають спеціальних кваліфікацій у програмах, що реалізуються Європейським Союзом чи інших міжнародних програмах допомоги, також з фондів, призначених через польський уряд;
 • вчителі іноземних мов у закладах системи освіти;
 • члени збройних сил та цивільного персоналу, які працюють у військових структурах, що знаходяться на території Польщі або є іноземцями, що мають відрядження з метою впровадження військових програм, які реалізуються на основі умов з участю Польщі;
 • постійні кореспонденти іноземних ЗМІ, яким надано, на прохання головного редактора їхнього мас-медіа чи агентства за кордоном, акредитація міністра закордонних справ Польщі, але винятково в сфері обов’язків, що виконуються тільки для цього іноземного ЗМІ чи агентства;

 

ВІД ОБОВ’ЯЗКУ МАТИ ДОЗВІЛ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗВІЛЬНЕНО ТАКОЖ ТАКІ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

 • митці, які індивідуально чи в групах, виступають протягом 30 днів за календарний рік (актори, режисери, диригенти, інструменталісти, вокалісти, циркові актори чи танцівники);
 • особи, які проводять до 30 днів протягом календарного року лекції, виголошують доповіді чи представляють презентації особливої наукової чи художньої цінності, але при цьому зберігають постійне місце проживання за кордоном;
 • спортсмени, що працюють для суб’єкта, який міститься на території Польщі, репрезентують його на спортивних змаганнях, якщо виконувана праця носить тимчасовий характер;
 • священики, монахи та інші особи, які виконують працю, пов’язану з їх релігійним станом, в церквах та релігійних об’єднаннях, національних між церковних організаціях, статус яких урегульований міжнародними договорами правилами про відносини держави з церквою, або іншого релігійного об’єднання, яке функціонує на основі запису до реєстру визнань, в їхніх юридичних особах або організаційних об’єднаннях, на основі документу від відповідного релігійного об’єднання, його юридичної особи чи організації;
 • студенти стаціонарного навчання на території Польщі у такі місяці: липень, серпень і вересень;
 • студенти, які працюють в рамках професійного стажування, на які їх направляють організації, що є членами міжнародних об’єднань студентів або які проходять обов’язкові професійні практики;
 • студенти, які працюють в рамках співпраці громадських служб працевлаштування та їх закордонних партнерів;
 • особи, які мають відрядження на роботу в інститутах культури іноземних держав на території Польщі, на основі міжнародних угод, стороною яких є Польща;
 • особи, які відряджені на територію Польщі іноземним працедавцем, якщо вони зберігають постійне місце проживання за кордоном і їх відрядження не більше ніж 3 місяці протягом календарного року та має такі цілі:
 • виконання монтажних чи консерваційних робіт або ремонту, доставки приладів, конструкцій та машин, які виробляє іноземний працедавець,
 • отримують замовлені пристрої, машини та інше обладнання чи частини, які вироблені польським підприємством,
 • навчання працівників польського підприємця, який отримує прилади, конструкції, машини та інше обладнання, про яке говориться в пункті а., що стосується його обслуговування чи експлуатації,
 • монтажу чи демонтажу торгових точок або обслуговування їх, якщо їх побудував іноземний працедавець і який відрядив з цією метою іноземців;
 • особи, які виконують роботу для депутатів Європейського Парламенту у зв’язку з виконуваними обов’язками;
 • громадяни Туреччини після 4 років легального працевлаштування на території Польщі;
 • особи, які виконують роботу як наукові працівники в суб’єктах, про які йдеться в правилах про науково-дослідні центри;
 • випускники польських вищих навчальних закладів, а також випускники-докторанти польських ВНЗ;

 

ВІД ОБОВЯЗКУ МАТИ ДОЗВІЛ НАПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТАКОЖ ЗВІЛЬНЕНІ

 • учасники програм культурного або навчального обміну, програм гуманітарної чи допомоги, а також програм літньої праці студентів, що організовані згідно з домовленістю з відповідним міністром;
 • громадяни держав, які межують з Польщею, а також держав, з якими Польща співпрацює у сфері трудової міграції у рамах партнерства щодо мобільності, встановленого між цими державами та ЄС – громадяни Росії, Білорусі, Молдови та України (див. нижче).

Громадяни Білорусі, Молдови, Російської Федерації та України можуть протягом короткого терміну працювати в Польщі без обов’язку отримання дозволу на працевлаштування в період 6 місяців протягом календарного року.
Працедавець зобов’язаний тільки зареєструвати потрібну заяву в повітовому бюро праці відповідно до місцязнаходження офісу чи місця проживання працедавця. Бланки заяви можна отримати в повітових бюро праці. Заява складається разом із копією. Повітове бюро праці робить позначку про реєстрацію на оригіналі й копії. Працедавець повинен віддати оригінал заяви іноземцю. Процедура реєстрації відбувається під час одного візиту до бюро праці і є безкоштовною. Зареєстрована заява є основою до отримання візи у польському консульстві в країні постійного перебування для виконання праці іноземцем.
Це правило має тимчасовий характер і його дія продовжується до 31 грудня 2010 року.
Треба пам’ятати, що звільнення від обов’язку мати дозвіл на працевлаштування не звільнює з обов’язку отримання візи або посвідки на проживання на визначений період. Іноземець може працювати на території Польщі тільки тоді, коли легально перебуває в країні.

УМОВИ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Для того, щоб працедавець міг отримати дозвіл на працевлаштування іноземця, іноземець не повинен обов’язково перебувати на території Польщі. Можна подати заяву на дозвіл, коли іноземець перебуває за кордоном. Роль іноземця в процедурі отримання дозволу на працевлаштування обмежена. Іноземець насамперед повинен знайти працедавця, який захоче його працевлаштувати. Наступні кроки з метою отримання дозволу виконує працедавець.
До часу закінчення процедури надання дозволу на працевлаштування, іноземець може перебувати на території Польщі з умовою, що має дійсну візу або посвідку на проживання. Якщо перед закінченням терміну легального перебування іноземцю не видали дозвіл на перебування, він повинен покинути територію Польщі (дивись – Перебування).
Про видачу дозволу на працевлаштування може клопотати тільки працедавець, який хоче працевлаштувати іноземця. Працедавець може бути представлений своїм заступником або іншою уповноваженою особою. Заяву не може подавати іноземець, якому треба видати дозвіл на працевлаштування або особа, яка представляє іноземця.
Заяву про надання дозволу на працевлаштування складає:

 • працедавець або фізична особа, яка хоче працевлаштувати іноземця,
 • суб’єкт, що уповноважений репрезентувати юридичну особу, якщо іноземець виконуватиме обов’язки в правлінні цієї юридичної особи,
 • іноземний працедавець, якщо іноземець буде відряджений на територію Польщі.

Працедавець, який має намір працевлаштувати іноземця, повинен написати заяву про видання такого дозволу не пізніше, ніж за 30 днів перед планованим терміном працевлаштування або втратою дійсності попереднього дозволу.
Працедавець, що хоче працевлаштувати іноземця, повинен написати заяву і надати комплект потрібних документів.
Від 2009 року процедуру отримання дозволу на працевлаштування іноземця в Польщі спрощено. Працедавець повинен скласти до воєводи заяву з потрібними документами. У заяві він описує, якого типу має бути цей дозвіл. У випадку дозволу типу A є ще додаткова вимога. Працедавець перед наданням документів воєводі повинен звернутися до відповідного старости (повітового бюро праці) з запитанням, чи на даний момент можна працевлаштувати особу, яка зареєстрована в бюро праці як безробітна з відповідними до потрібної посади кваліфікаціями. Якщо нема такої особи – староста видає відповідну довідку, яку треба додати до комплекту документів.

До обов’язків працедавця, зокрема, належать такі:

 • підписання з іноземцем контракту та надання іноземцеві перед підписанням перекладу контракту на зрозумілу для нього мову;
 • врахування в контракті умов працевлаштування, представлених в заяві на видачу документів на дозвіл на працевлаштування (напр., про розмір зарплати);
 • передача іноземцеві його примірника оригіналу дозволу;
 • інформування іноземця про процес видачі або продовження дозволу на працевлаштування;
 • відповідна старанність у процесі видачі або продовження дозволу на працевлаштування іноземця;
 • негайне інформування органу, котрий видав дозвіл, про те, що іноземець не почав працювати в період трьох місяців від моменту видачі дозволу на працевлаштування або закінчив працювати раніше, ніж 3 місяці до дати закінчення дійсності дозволу.